Interview Roy Mengerink ROC de Graafschap 12 juli 2021

Roken op schoolterreinen is volgens de Tabaks- en Rookwarenwet vanaf 1 augustus 2020 niet meer toegestaan. Onderwijsinstellingen zijn verantwoordelijk voor het instellen, aanduiden en handhaven van het rookvrije schoolterrein. De NVWA (Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit) houdt hier toezicht op.

Dit past bij het beleid van het ROC de Graafschap. Samen met een groeiend aantal maatschappelijke partijen is ook het Graafschap College op weg naar een duurzame en gezonde leefomgeving. “Wij willen een rookvrije omgeving creëren waar medewerkers, studenten en bezoekers geen last  hebben van rook en niet in de verleiding worden gebracht om zelf te gaan roken”.

Er zijn noch bij het ROC noch bij de gemeente klachten uit de buurt binnen gekomen. Het was opmerkelijk dat de moeilijkst aanspreekbare doelgroep externe partijen bleken te zijn.

Het ROC was niet van plan om het roken buiten het schoolterrein te faciliteren. Dus ook niet via prullenbakken. Het gevolg is dat er buiten het plein wel meer peuken liggen dan voorheen. Studenten en medewerkers worden er op aangesproken maar weten geen weg met hun peuk. Dat betekent dus extra werk voor de conciërges en zeker als alle leerlingen weer op school mogen komen. Er wordt daarom volgend schooljaar waarschijnlijk naar andere mogelijkheden gezocht om het op en buiten het schoolterrein netjes te houden en ook vrij van sigarettenpeuken. Op welke manier gaan we nog bekijken.

 

Bron afbeelding: Graafschap College