ONDERWIJS

Ga je op aan de slag met het thema roken op school? Hieronder vind je een korte uitwerking van de pijlers ‘beleid’, ‘omgeving’, ‘signalering’ en ‘educatie’. Daarnaast is er een gratis online toolkit beschikbaar voor scholen.

1. Beleid

Om een rookvrije schoolomgeving te realiseren is het belangrijk dat de afspraken worden geborgd in beleid. Op de website www.rookvrijschoolterrein.nl is een stappenplan voor het opstellen van beleid te vinden.

2. Omgeving

De omgeving kun je onderverdelen in een fysieke en sociale omgeving. Specifieke tips voor deze omgevingen vind je hieronder.

Fysieke omgeving: vanaf augustus 2020 zijn scholen verplicht om een rookvrij schoolterrein te hebben. De projectgroep Achterhoek Rookvrij heeft materialen voor scholen beschikbaar. Scholen kunnen stoeptegels, gevelborden of een mal met spuitverf via info@achterhoekrookvrij.nl bestellen.

Het volgende is te bestellen:
stoeptegel € 39,75 per stuk
gevelbord € 19,50 per stuk
raamsticker € 2,50 per stuk

Voor tijdelijke aanduidingen hebben we ook een sjabloon beschikbaar met verf, die na verloop van tijd weer verdwijnt. Handig als jouw school net rookvrij is geworden en je de leerlingen, leerkrachten, medewerkers en bezoekers daarop wilt wijzen.

DGIRV_completeset-LR

Tip: maak een ludieke flyer met een leuke tekst (bijv. ‘roken is lopen’), om op een luchtige manier het gesprek met leerlingen en leerkrachten over roken buiten het schoolterrein aan te gaan.

Sociale omgeving: hierbij denken we zowel aan betrokkenheid van ouders, gemeente, leerlingen, leerkrachten en de schoolomgeving (‘buren’). Draagvlak bij al deze partijen is belangrijk. Hoe je dit draagvlak creëert is te vinden op www.rookvrijschoolterrein.nl of www.gezondeschool.nl.

Tip: Samenwerking tussen school en gemeente vergroot de kans op succes! Ga bijv. met de gemeente in gesprek over het (uitbreiden van het) rookvrije schoolterrein en handhaving (-tijdelijke- inzet van boa’s). Ervaring leert dat vooral de eerste drie maanden het voeren van een strikt beleid, met handhaving, belangrijk is.

3. Signalering

Hoeveel leerlingen roken er? Blijft deze groep gelijk, of neemt het aantal rokende leerlingen toe of af? Als er sprake is van een toename, dan is intensivering van beleid en educatie nodig.

Wat doen rokende leerlingen nu ze niet meer op het schoolterrein mogen roken, waar gaan ze naartoe om te roken? Als er signalen van overlast (in de buurt) zijn, ga hierover dan met elkaar in gesprek te gaan en heldere afspraken te maken. Het is goed om dit te blijven monitoren en evalueren.

4. Educatie

Leaflet-3-helder-op-school

Er zijn een aantal effectieve lespakketten over het onderwerp roken. Deze zijn allemaal te vinden op de website www.helderopschool.nl. De Gezonde Schooladviseur of een preventiewerker van Iris in de Buurt kan helpen bij het maken van keuzes hierin. De Gezonde Schooladviseur kun je bereiken via gezondeschool@ggdnog.nl, een preventiewerker van Iris in de Buurt via preventie@iriszorg.nl.

nix18-logo

Daarnaast loopt er al een aantal jaren een publiekscampagne: ‘NIX 18: niet roken en niet drinken onder de 18 jaar’. Op www.nix18voorprofs.nl vind je alle informatie. Bijv. lesmaterialen voor een ‘debat van NIX’ (VMBO-tl, klas 3) of workshop ‘Maklukzat’ (bovenbouw VO en MBO) op school, posters (om uit te printen of digitaal te verspreiden), filmpjes voor jongeren, en adviezen voor beleid.

Hiernaast kunnen we ook acties op scholen uitvoeren, bijv. voorafgaand aan Stoptober. Interesse? Neem contact op met de Gezonde Schooladviseur of stuur een mail naar info@achterhoekrookvrij.nl.