Nieuwe tool voor het ontwikkelen en uitvoeren van stoppen-met-roken beleid in geboortezorg

Een gezamenlijke aanpak van stoppen met roken voor, tijdens én na de zwangerschap is belangrijk om kinderen een rookvrije start te geven. Wilt u aan de slag met het (verder) ontwikkelen en uitvoeren van stoppen-met-roken beleid? Het nieuwe digitale Zorgpad Rookvrije Start, ontwikkeld voor en door zorgverleners in de geboortezorg, ondersteunt u stap voor stap.

Bezoek de website zorgpadrookvrijestart.nl