Roken verergert COVID-19

Een nieuwe systematische review en meta-analyse bevestigt opnieuw dat rokers een slechter COVID-19 ziektebeloop hebben. Dat geldt speciaal voor jonge mensen zonder suikerziekte. Een studie onder jongvolwassenen uit de VS concludeerde dat medische risicofactoren voor een ernstig beloop van COVID-19 veel vaker aanwezig zijn bij rokende of e-sigaretgebruikende jongvolwassenen dan onder niet-rokers.

Tevens groeit de kritiek op de onnauwkeurigheden in de vroege studies die een beschermend effect van roken dachten te zien en worden meer alternatieve verklaringen genoemd voor de lage prevalentie van rokers in sommige COVID-19 ziekenhuispopulaties, zoals bestaande celbeschadigingen in de hogere luchtwegen, waardoor SARS-CoV-2 deze cellen niet kan binnendringen. Tabak en aanverwante producten hebben een scala aan effecten die ook kunnen bijdragen aan een ernstiger beloop van COVID-19 en daarom is het van groot volksgezondheidsbelang om in te blijven zetten op stoppen met roken.

Een overzicht van al het COVID-19 en verslavingsonderzoek staat op Society for the Study of Addiction (SSA). Een interessante pagina waarnaar wordt verwezen is bijvoorbeeld van ASH Scotland over roken, nicotine en COVID-19-onderzoek. Het Trimbos-instituut heeft een dossier aangemaakt over COVID-19, waaronder ook een pagina met items over roken, en informatie voor rokers op ikstopnu.

bron: nieuwsbrief Tabaksontmoediging van het Trimbos Instituut