Jos Marissink

Wat was de aanleiding om rookvrij te worden?
Daar waar meerdere redenen voor. We hebben gelukkig heel veel jeugd bij FC Bergh, we zien het als onze plicht om die het roken te ontmoedigen. Ieder jeugdlid dat bij FC Bergh start met roken, is er een teveel. Want als je niet begint hoef je ook niet te stoppen! Daarnaast lag ons sportpark bezaaid met peuken en dat was ons als bestuur, en onze vrijwilligers die zorg dragen voor een opgeruimde accommodatie, een doorn in het oog.

Hoe hebben jullie het aangepakt?
We hebben ons georiënteerd via internet en toen als bestuur het besluit genomen. We hebben onze leden daar niet bij betrokken omdat dit voor ons een uitgemaakte zaak was. . We hebben een datum geprikt (1 juni). Bordjes opgehangen en dit met de buitenwereld gedeeld, via lokale media FB en onze website.

Daarbij hebben uitgelegd wat de reden was. Ook hebben we iedereen gevraagd om ons te helpen bij de handhaving door ‘overtreders’ op een nette manier te vragen of die wellicht de bordjes ‘rookvrij sportpark’ over het hoofd hebben gezien.

Wel hebben we ervoor gekozen op achter op het terras een kleine rokerszone aan te wijzen. Dit om te vermijden dat rokers net buiten de ingang van ons sportpark gaan staan en zo onze buren en degenen die van en naar ons sportpark komen, tot last zijn. Bovendien waarderen we ieder FC Bergh lid evenveel en willen we rokers niet als paria’s van ons sportpark jagen.

Wat ging goed en wat niet?
Volgens mij heeft het vanaf de 1e dag prima gelopen. We hebben i.v.m. corona en het mooie weer, heel veel op ons terras gezeten. Het viel mij op dat ook bezoekers die buiten op het terras zaten, naar de rokershoek gingen om te roken. Tot op heden heb ik geen overtredingen geconstateerd en van onze opruimploeg heb ik begrepen dat ze geen peuken meer vinden.

We gaan dit nog wel evalueren maar volgens mij kunnen we dat heel kort houden.

Wat waren de reacties van leden en andere betrokkenen?
Positief! Er waren alleen wat opmerkingen over onze rokerszone. Enkelen vonden dat een ongewenst voorbeeld van poldergedrag en wilden een compleet rookvrij sportpark. Maar als we dan uitlegden waarom hiervoor hebben gekozen, was er over het algemeen begrip

Wat is je gouden tip voor andere clubs en verenigingen?
Niet te lang over nadenken, geen discussie aangaan maar gewoon doen! De tijd is er rijp voor.